REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy ECOLAND jest dostępny pod adresem:   ecoland.sklep.pl, na którym jest prowadzona jest sprzedaż detaliczna produktów ekologicznych i naturalnych. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Sprzedaż poprzez witrynę prowadzona jest przez firmę:

ECOLAND Karolina Dąbrowska

Ul. Wysoki Stoczek 54

15-754 Białystok

NIP: 5422996390

REGON: 200871480

2. Klient podczas wypełniania formularza zamówienia, rejestracji  i utworzenie konta jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacji.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

 

 

II. Pojęcia

 

1. Cennik dostaw- określa koszt wybranej dostawy, jaki poniesie klient, umieszczony na stronie ecoland.sklep.pl

2. Czas realizacji zamówienia- jest to okres w jakim sprzedawca skompletuje i przekaże zamówienie przewoźnikowi.

3. Dni robocze- oznaczają dni od poniedziałku do piątku; za wyjątkiem ustawowo wolnych dni od pracy.

4. Dostawa- usługa przewozowa, mająca na celu dostarczenie zamówionego  towaru od Sprzedawcy dla Kupującego.

5. Hasło- oznacza ciąg liter, cyfr bądź innych znaków podczas rejestracji w sklepie, mający na celu zabezpieczenie dostępu do konta klienta.

6. Karta produktu- oznacza podstronę sklepu, gdzie umieszczone są informacje na temat danego produktu.

7. Klient- oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, na rzecz których zgodnie z prawem i niniejszym regulaminem, może być  zawarta umowa sprzedaży bądź świadczenie usług zgodnych z niniejszym regulaminem i prawem poprzez drogę elektroniczną.

8. Kodeks cywilny- osoba fizyczna zwierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami).

9. Konsument- osoba w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego.

10. Konto klienta- indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta na stronie sprzedawcy, po zarejestrowaniu i akceptacji niniejszego regulaminu; służące do realizacji zamówień, ich historii, preferencji, danych dotyczących wpłat, adresu wysyłki.

11. Koszyk- lista produktów, zawierająca cenę jednostkową, ilość i sumę, które zostały wybrane przez klienta.

12. Login- indywidualny ciąg liter, cyfr bądź innych znaków wymagany podczas rejestracji w raz z utworzeniem hasła i jest on adresem elektronicznym klienta.

13. Płatność- oznacza wybór metody zapłaty za zamówienie.

14. Rejestracja- jest to czynność pozwalająca na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności sklepu, określona w niniejszym regulaminie.

15. Sprzedawca- Karolina Agata Dąbrowska, która prowadzi działalność gospodarczą ECOLAND Karolina Dąbrowska ul. Wysoki Stoczek 54, 15-754 Białystok , NIP 5422996390, REGON 200871480, e-mail: ecoland.sklep@outlook.com, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także jednocześnie właścicielem sklepu internetowego ecoland.sklep.pl.

16. Strona internetowa sklepu- domena prowadzona przez Sprzedawcę, dzięki której Klient może złożyć zamówienie.

17. System- oznacza zespół współdziałających ze sobą oprogramowani i urządzeń informatycznych, mających na celu prawidłowe przetwarzanie, przechowywanie, przesyłanie i odbieranie danych za pomocą Internetu.

18. Umowa sprzedaży- umowa zawarta na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, na zasadach ujętych w Regulaminie.

19. Zamówienie- oznacza zadeklarowanie woli Kupującego określające : rodzaj, ilość produktów, metodę dostawy, rodzaj płatności, adres wysyłki, Jego dane, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.

 

 

 

III Warunki złożenia zamówienia

 

1. Zamówienia mogą składać osoby, które ukończyły 18 rok życia.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zamówienia można dokonywać oprócz zarejestrowania konta, także jednorazowo w sklepie internetowym, po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i zapoznaniu się z regulaminem.

5. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, ( z wyjątkiem przerw technicznych, o których klient będzie informowany).

6. Średni czas na realizację zamówienia, po otrzymaniu wpłaty na konto bądź płatności przy odbiorze  wynosi: 1-2 dni robocze.

7. Klient jest automatycznie informowany o stanie jego zamówienia.

8. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz zaproszeniem do składania ofert do zawarcia umowy sprzedaży.

9. Klient kompletując zamówienie poprzez sklep internetowy funkcję „KOSZYK”, wybierając sposób płatności i rodzaj dostawy, składa zamówienie po wypełnieniu formularza i wybrania przycisku „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”.

10. Klient jest zawsze informowany przed wysyłką zamówienia o łącznej sumie kosztów za wybrany towar i dostawę.

11. Złożenie  zamówienia jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży będących przedmiotem zamówienia.

12. Sprzedawca po złożeniu zamówienia wysyła e-mail na podany adres poczty elektronicznej przez Klienta potwierdzenie jego złożenia.

 

 

IV Płatności

 

1. Ceny w sklepie podane są w złotych polskich, są cenami brutto i nie zawierają informacji o kosztach dostawy.

2. Klient podczas składania zamówienia wybiera formę płatności:

a)wpłatę na konto ( w ciągu 7 dni)

 Dokonując wpłatę na konto, należy wykonać przelew na konto:

Bank PKO BP 48 1020 1332 0000 1202 0903 5074

ECOLAND Karolina Dąbrowska

ul. Wysoki Stoczek 54

15-754 Białystok NIP 542-299-63-90

W tytule proszę podać Numer zamówienia.

b) gotówką za pobraniem

3. Płatność dokonywana przy odbiorze dla Dostawcy.

4. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatnością w terminie 7 dni, Sprzedawca informuję Klienta o dodatkowym terminie, poprzez pocztę elektroniczną, a także jeżeli po upływie tego terminu, kwota nie zostanie uregulowana, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży.

 

 

 

V Dostawa

 

1. Towar jest sprzedawany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas na realizację zamówienia jest wskazany przez sprzedawcę na stronie internetowej w regulaminie (patrz: III pkt.6).

3. Sprzedawca zobowiązany do dostarczenia towaru będącego przedmiotem sprzedaży wolnego od wad.

4. Przesyłka jest dostarczana do Klienta na adres wskazany w formularzu.

5. Przesyłki są odbierane przez firmę POCZTEX.

6. Koszt przesyłki:

- wpłata na konto: 15 zł

- przesyłka za pobraniem : 18 zł

 

POWYŻEJ 200ZŁ przesyłka GRATIS

7. W przypadku nieobecności Klienta, pracownik Dostawcy, w zależności od rodzaju dostawy, pozostawi awizo bądź będzie się kontaktować drogą telefoniczną w celu ustalenia czasu, w którym Klient będzie obecny

8. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu przez Dostawce, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną bądź telefoniczną w celu ustalenia ponownego terminu i koszty dostawy

 

 

VI Rękojmia

 

1. Sprzedawca zapewnia iż towar jest pozbawiony wad fizycznych i prawnych zgodnie z art. 558§1 Kodeksu Cywilnego (rękojmia).

2. Sprzedawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Klienta za zaistniałe wady zgodnie z art.556 Kodeksu Cywilnego (rękojmia).

3. Jeżeli towar będzie posiadał wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru bądź wymiany.

4. Wadliwy towar należy przesłać na adres sprzedawcy, którego koszt pokrywa sprzedawca.

 

 

VII Reklamacje

 

1. Klient ma prawo w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru złożyć reklamację.

2. Wszelkie reklamacje Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

3. Sprzedawca od otrzymania pisemnego zgłoszenia ma 14 dni do ustosunkowania się do reklamacji Towaru zgłoszonego przez Klienta.

4. Klient może również złożyć reklamacje względem nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep na adres kontakt@ecoland.sklep.pl, na którą Sprzedawca nie później niż w ciągu 14 dni odpowiada.

 

 

VIII Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

1. Klient ma prawo do odstąpienia umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od czasu przyjęcia towaru bez podawania przyczyny.

2. Klient odstępując od Umowy sprzedaży musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

3. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie Sklepu pod niniejszym Regulaminem.

4. Po otrzymaniu formularza Sprzedawca niezwłocznie informuje klienta o jego nadejściu

5. Umowa sprzedaży po odstąpieniu uznana jest za nieważną.

6. Sprzedawca winien zwrócić wszystkie płatności, które dokonał Klient, w tym koszt towaru i przesyłki (cenę najtańszego rodzaju przesyłki oferowanej w sklepie).

7. Klient ponosi wyłącznie koszty zwrotu towaru.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności jeżeli towar nie dotrze z powrotem lub nie otrzyma od Klienta potwierdzenia przesłania zwrotnego.

9. Klient korzystając z odstąpienia Umowy Sprzedaży winien w ciągu 14 dni od dnia ustąpienia Umowy odesłać towar na adres Sprzedawcy.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności tą samą formą jaką wybrał Klient, chyba, że Klient zaznaczył inny sposób zwrotu.

 

 

IX Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy przekazują je dobrowolnie podczas rejestracji, jednorazowego zamówienia lub w ramach innych okoliczności określonych w regulaminie jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe podane przez Klientów, Sprzedawca przetwarza wyłącznie w celu realizacji zamówień, świadczenia usług drogą elektroniczną i innych celów określonych w regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. Klient będąc zarejestrowanym ma prawo wglądu w swoje dane, ich modyfikację oraz rezygnację z ich wykorzystywania.

4. Sprzedawca przekazuje wyłącznie dane osobowe Dostawcy, w celu niezbędnej realizacji zamówienia.

 

 

X Usługi nieodpłatne, Newsletter

 

1.Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzenia usług elektronicznych w prowadzeniu konta, formularza kontaktowego i usługi newsletter.

2. Z usługi newsletter może skorzystać dobrowolnie każdy Klient rejestrujący się w sklepie posiadający pocztę elektroniczną, zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji.

3. Newsletter zawiera informacje od Sprzedawcy o nowych towarach lub usługach w ofercie Sprzedawcy, dla wszystkich klientów, którzy dokonali subskrypcji.

4. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji Newsletter w odnośniku każdej wiadomości newsletter bądź odznaczając odpowiednie pole na Koncie Klienta.

5. Usługa prowadzenie konta prowadzona jest po rejestracji Klienta w sklepie i pozwala Klientowi na wprowadzanie zmian w danych osobowych, śledzenie stanu przesyłki, a także historii zamówień.

6. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta, które Sprzedawca zobowiązuje się wykonać do 14 dni.

7. Sprzedawca może zablokować dostęp do konta w przypadku gdy Klient narusza przepisy prawa lub Regulamin, a także ze względu bezpieczeństwa, gdy klient zajmuje się przełamywaniem zabezpieczeń strony bądź zajmuje się innymi czynnościami hackerskimi. Klient o zablokowaniu konta zostaje poinformowany przez Sprzedawcę, a okres zablokowania trwa okres umożliwiający prawidłowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 

 

XI Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy.

2. W sprawie sporu na gruncie Umowy Sprzedaży strony będą starać się rozwiązać sprawy polubownie, zgodnie z Prawem Polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o którym klient będzie informowany drogą elektroniczną.

4. Zamówienia przychodzące przed dzień zmiany regulaminu są rozpatrywane na podstawie  regulaminu obowiązującego w czasie zamówienia.

5. W razie nieakceptowania nowej treści regulaminu Klient jest obwiązany niezwłocznie zgłoszenie tego Sprzedawcy, czego skutkiem jest rozwiązaniem umowy.

6. Regulamin wchodzi w życie 17.10.2018.

 

Producenci w sklepie

 • logo Alce Nero
 • logo almacabio
 • logo attitiude
 • logo aubrey
 • logo Baikal Herbals
 • logo Bania Agafii
 • logo Batom
 • logo BauckHof
 • logo beaming baby
 • logo Bergland
 • logo Bio Planet
 • logo bio-d
 • logo BioVegan
 • logo bjobj
 • logo Born to bio
 • logo CALAYA
 • logo Dary Natury
 • logo eco cosmetics
 • logo Eco force
 • logo Ecomil
 • logo Ecozone
 • logo Eka Medcia
 • logo Eko Barć
 • logo ETJA
 • logo Fito Kosmetik
 • logo Fresano
 • logo gentle day
 • logo Green people
 • logo Hay Max
 • logo Higher Living
 • logo Holle
 • logo Intenson
 • logo Khadi
 • logo Lansinoh
 • logo Lavera
 • logo Les argiles du soleil
 • logo Nami
 • logo Neobio
 • logo Nominal
 • logo Ol'vita
 • logo Omia Laboratories
 • logo Organic Shop
 • logo organix cosmetix
 • logo Orgran
 • logo Planeta Organica
 • logo Planete Bleue
 • logo Sonnentor
 • logo speick
 • logo Sun Baby
 • logo Surovital
 • logo sylveco
 • logo Symbio
 • logo Szarłat
 • logo tade
 • logo Töpfer
 • logo Tots bots
 • logo urtekram
 • logo Vivani
 • logo White Agafia
 • logo Zero