REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I Postanowienia ogólne

 

  1. Sklep internetowy ecoland.sklep.pl jest witryną, na której prowadzona jest sprzedaż detaliczna

      produktów ekologicznych i naturalnych.

Sprzedaż poprzez witrynę prowadzona jest przez firmę:

ECOLAND Karolina Dąbrowska

C.H. Stokrotka

Ul. Wysoki Stoczek 54

15-754 Białystok

NIP: 5422996390

REGON: 200871480

  2. Klient podczas wypełniania formularza zamówienia, rejestracji  i utworzenie konta jest

      zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacji.

  3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez

      firmę danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą

      z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.

     zm.). 

 

 

II Pojęcia

 

  1. Cennik dostaw- określa koszt wybranej dostawy, jaki poniesie klient, umieszczony na stronie

      ecoland.sklep.pl.

  2. Czas realizacji zamówienia- jest to okres w jakim sprzedawca skompletuje i przekaże

      zamówienie przewoźnikowi.

  3. Dni robocze- oznaczają dni od poniedziałku do piątku; za wyjątkiem ustawowo wolnych dni od

      pracy.

  4. Dostawa- usługa przewozowa, mająca na celu dostarczenie zamówionego  towaru od

      Sprzedawcy dla Kupującego.

  5. Hasło- oznacza ciąg liter, cyfr bądź innych znaków podczas rejestracji w sklepie, mający na

      celu zabezpieczenie dostępu do konta klienta.

  6. Karta produktu- oznacza podstronę sklepu, gdzie umieszczone są informacje na temat danego

      produktu.

  7. Klient- oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych bądź osoba

      prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, na rzecz

      których zgodnie z prawem i niniejszym regulaminem, może być  zawarta umowa sprzedaży

      bądź świadczenie usług zgodnych z niniejszym regulaminem i prawem poprzez drogę

      elektroniczną.

  8. Kodeks cywilny- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

  9. Konsument- osoba w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego.

10. Konto klienta- indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta na stronie sprzedawcy, po

      zarejestrowaniu i akceptacji niniejszego regulaminu; służące do realizacji zamówień, ich

      historii, preferencji, danych dotyczących wpłat, adresu wysyłki.

11. Koszyk- lista produktów, zawierająca cenę jednostkową, ilość i sumę, które zostały wybrane

      przez klienta.

12. Login- indywidualny ciąg liter, cyfr bądź innych znaków wymagany podczas rejestracji w raz

      z utworzeniem hasła i jest on adresem elektronicznym klienta.

13. Płatność- oznacza wybór metody zapłaty za zamówienie.

14. Rejestracja- jest to czynność pozwalająca na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności sklepu,

      określona w niniejszym regulaminie

15. Sprzedawca- Karolina Agata Dąbrowska, która prowadzi działalność gospodarczą ECOLAND

      Karolina Dąbrowska ul. Swobodna 54/32, 15-756 Białystok , NIP 5422996390, REGON

      200871480, e-mail: karolinadabrowska87@wp.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

      o Działalności Gospodarczej, a także jednocześnie właścicielem sklepu internetowego

      ecoland.sklep.pl

16. Strona internetowa sklepu- domena prowadzona przez Sprzedawcę, dzięki której Klient może

      złożyć zamówienie.

17. System- oznacza zespół współdziałających ze sobą oprogramowani i urządzeń

      informatycznych, mających na celu prawidłowe przetwarzanie, przechowywanie, przesyłanie

      i odbieranie danych za pomocą Internetu.

18. Umowa sprzedaży- umowa zawarta na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

      na zasadach ujętych w Regulaminie.

19. Zamówienie- oznacza zadeklarowanie woli Kupującego określające : rodzaj, ilość produktów,

      metodę dostawy, rodzaj płatności, adres wysyłki, Jego dane, prowadzące do zawarcia umowy

      sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.

 

 

 

III Warunki złożenia zamówienia

 

  1. Zamówienia mogą składać osoby, które ukończyły 18 rok życia.

  2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest posiadanie przez klienta

      aktywnego konta poczty elektronicznej.

  4. Zamówienia można dokonywać oprócz zarejestrowania konta, także jednorazowo w sklepie

      internetowym, po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i zapoznaniu się

      z regulaminem.

  5. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, ( z wyjątkiem

      przerw technicznych, o których klient będzie informowany).

  6. Średni czas na realizację zamówienia, po otrzymaniu wpłaty na konto bądź płatności przy

      odbiorze  wynosi: 1-2 dni robocze.

  7. Klient jest automatycznie informowany o stanie jego zamówienia.

  8. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz

      zaproszeniem do składania ofert do zawarcia umowy sprzedaży.

  9. Klient kompletując zamówienie poprzez sklep internetowy funkcję „KOSZYK”, wybierając

      sposób płatności i rodzaj dostawy, składa zamówienie po wypełnieniu formularza i wybrania

      przycisku „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”.

10. Klient jest zawsze informowany przed wysyłką zamówienia o łącznej sumie kosztów za wybrany

      towar i dostawę.

11. Złożenie  zamówienia jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży będących przedmiotem

      zamówienia.

12. Sprzedawca po złożeniu zamówienia wysyła e-mail na podany adres poczty elektroniczej przez

      Klienta potwierdzenie jego złożenia.

 

 

IV Płatności

 

  1. Ceny w sklepie podane są w złotych polskich, są cenami brutto i nie zawierają informacji

      o kosztach dostawy.

  2. Klient podczas składania zamówienia wybiera formę płatności:

a) wpłatę na konto ( w ciągu 7 dni)

- Dokonując wpłatę na konto, należy wykonać przelew na konto:

Bank PKO BP 48 1020 1332 0000 1202 0903 5074

ECOLAND Karolina Dąbrowska

ul. Swobodna 54/32 15-756 Białystok NIP 542-299-63-90

 W tytule proszę podać Numer zamówienia.

b) gotówką za pobraniem

  3. Płatność dokonywana przy odbiorze dla Dostawcy.

  4. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatnością w terminie 7 dni, Sprzedawca

      informuję Klienta o dodatkowym terminie, poprzez pocztę elektroniczną, a także jeżeli

     po upływie tego terminu, kwota nie zostanie uregulowana, Sprzedawca odstąpi od Umowy

     Sprzedaży.

 

 

V Dostawa

 

  1. Towar jest sprzedawany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Czas na realizację zamówienia jest wskazany przez sprzedawcę na stronie internetowej

      w regulaminie (patrz: III pkt.6)

  3.  Sprzedawca zobowiązany do dostarczenia towaru będącego przedmiotem sprzedaży wolnego

      od wad.

  4. Przesyłka jest dostarczana do Klienta na adres wskazany w formularzu.

  5. Koszt przesyłki zależy od wyboru dostawcy, sposobu płatności i kwoty zakupu:

 

Rodzaj dostawy i płatności

0,00-49,99

50,00-99,99

100,00-199,00

DHL

     Przelew     

16,00

14,00

12,00

Pobranie

19,00

17,00

15,00

Poczta Polska

Przelew

14,00

12,00

10,00

Pobranie

16,50

14,50

12,50

Paczkomat Inpost

Przelew

10,00

8,00

6,00

Pobranie

12,50

10,50

8,50

 

 

POWYŻEJ 200ZŁ przesyłka GRATIS

  6. W przypadku wyboru Paczkomatu Inpost za pobraniem opłatę dokonuje się kartą płatniczą,

      debetową bądź kredytową lub przy stacji benzynowej przy której znajduje się dany paczkomat

      można uiścić opłatę gotówką.

  7. W przypadku nieobecności Klienta, pracownik Dostawcy, w zależności od rodzaju dostawy,

      pozostawi awizo bądź będzie się kontaktować drogą telefoniczną w celu ustalenia czasu,

      w którym Klient będzie obecny.

  8. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu przez Dostawce,

      Sprzedawca kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną bądź telefoniczną w celu ustalenia

      ponownego terminu i koszty dostawy.

 

 

VI Rękojmia

 

  1. Sprzedawca zapewnia iż towar jest pozbawiony wad fizycznych i prawnych zgodnie

      z art.558§1 Kodeksu Cywilnego (rękojmia).

  2. Sprzedawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Klienta za zaistniałe wady zgodnie z art.556

      Kodesku Cywilnego (rękojmia).

  3. Jeżeli towar będzie posiadał wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru

      bądź wymiany.

  4. Wadliwy towar należy przesłać na adres sprzedawcy, którego koszt pokrywa sprzedawca.

 

 

VII Reklamacje

 

  1. Klient ma prawo w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru złożyć reklamację.

  2. Wszelkie reklamacje Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

  3. Sprzedawca od otrzymania pisemnego zgłoszenia ma 14 dni do ustosunkowania się do

      reklamacji Towaru zgłoszonego przez Klienta.

  4. Klient może również złożyć reklamacje względem nieodpłatnych usług świadczonych drogą

      elektroniczną przez Sklep na adres kontakt@ecoland.sklep.pl, na którą Sprzedawca nie później

      niż w ciągu 14 dni odpowiada.

 

 

VIII Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

  1. Klient ma prawo do odstąpienia umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od czasu przyjęcia towaru

      bez podawania przyczyny.

  2. Klient odstępując od Umowy sprzedaży musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

  3. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie Sklepu pod niniejszym Regulaminem.

  4. Po otrzymaniu formularza Sprzedawca niezwłocznie informuje klienta o jego nadejściu.

  5. Umowa sprzedaży po odstąpieniu uznana jest za nieważną.

  6. Sprzedawca winien zwrócić wszystkie płatności, które dokonał Klient, w tym koszt towaru

     i przesyłki (cenę najtańszego rodzaju przesyłki oferowanej w sklepie).

  7. Klient ponosi wyłącznie koszty zwrotu towaru.

  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności jeżeli towar nie dotrze z powrotem lub

     nie otrzyma od Klienta potwierdzenia przesłania zwrotnego.

  9. Klient korzystając z odstąpienia Umowy Sprzedaży winien w ciągu 14 dni od dnia ustąpienia

      Umowy odesłać towar na adres Sprzedawcy.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności tą samą formą jaką wybrał Klient, chyba, że Klient

      zaznaczył inny sposób zwrotu.

 

 

IX Ochrona danych osobowych

 

  1. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy przekazują je dobrowolnie podczas

      rejestracji, jednorazowego zamówienia lub w ramach innych okoliczności określonych

     w regulaminie jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe podane przez Klientów, Sprzedawca przetwarza wyłącznie w celu realizacji

      zamówień, świadczenia usług drogą elektroniczną i innych celów określonych w regulaminie,

      zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  3. Klient będąc zarejestrowanym ma prawo wglądu w swoje dane, ich modyfikację oraz rezygnację

      z ich wykorzystywania.

  4. Sprzedawca przekazuje wyłącznie dane osobowe Dostawcy, w celu niezbędnej realizacji

      zamówienia.

 

 

X Usługi nieodpłatne, Newsletter

 

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzenia usług elektronicznych w prowadzeniu konta,

      formularza kontaktowego i usługi newsletter.

  2. Z usługi newsletter może skorzystać dobrowolnie każdy Klient rejestrujący się w sklepie

      posiadający pocztę elektroniczną, zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji.

  3. Newsletter zawiera informacje od Sprzedawcy o nowych towarach lub usługach w ofercie

      Sprzedawcy, dla wszystkich klientów, którzy dokonali subskrypcji.

  4. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji Newsletter w odnośniku każdej

      wiadomości newsletter bądź odznaczając odpowiednie pole na Koncie Klienta.

  5. Usługa prowadzenie konta prowadzona jest po rejestracji Klienta w sklepie i pozwala Klientowi

      na wprowadzanie zmian w danych osobowych, śledzenie stanu przesyłki, a także historii

     zamówień.

  6. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta, które Sprzedawca zobowiązuje się wykonać

      do 14 dni.

  7. Sprzedawca może zablokować dostęp do konta w przypadku gdy Klient narusza przepisy prawa

      lub Regulamin, a także ze względu bezpieczeństwa, gdy klient zajmuje się przełamywaniem

      zabezpieczeń strony bądź zajmuje się innymi czynnościami hackerskimi. Klient o zablokowaniu

      konta zostaje poinformowany przez Sprzedawcę, a okres zablokowania trwa okres

      umożliwiający prawidłowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 

 

XI Postanowienia końcowe

 

  1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy.

  2. W sprawie sporu na gruncie Umowy Sprzedaży strony będą starać się rozwiązać sprawy

      polubownie, zgodnie z Prawem Polskim.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o którym klient będzie informowany

      drogą elektroniczną.

  4. Zamówienia przychodzące przed dzień zmiany regulaminu są rozpatrywane na podstawie 

      regulaminu obowiązującego w czasie zamówienia.

  5. W razie nieakceptowania nowej treści regulaminu Klient jest obwiązany niezwłocznie zgłoszenie

      tego Sprzedawcy, czego skutkiem jest rozwiązaniem umowy.

  6. Regulamin wchodzi w życie 01.06.2015.

 

 

 

Wzór Odstąpienia od umowy

 

…………………………….…………………….

Miejscowość, data

…………………………………………………..

             Imię i Nazwisko

 

…………………………………………………..

                        Adres

…………………………………………………..

                             Adres c.d.

 

…………………………………………………

Nazwa firmy

…………………………………………………

Adres

…………………………………………………

Adres c.d.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Oświadczam, iż odstępuję od umowy kupna zawartej poza lokalem firmy zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) zawartej dnia  ……………….    w …………………….…, o numerze zamówienia ………………

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ............................................................... złotych) przekazem pocztowym na adres

.........................................................................................…..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

…….……………………………….

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ( ważny do 31.05.2015)#

ECOLAND

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy www.ecoland.sklep.pl prowadzony jest przez firmę:

  ECOLAND Karolina Dąbrowska

ul. Wysoki Stoczek 54

15-754 Białystok

TEL. 881 211 880

ecoland.sklep@outlook.com

NIP: 542-299-63-90

REGON: 200871480

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą składać osoby powyżej 18 roku życia.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.ecoland.sklep.pl ( z wyjątkiem przerw technicznych, o czym klient będzie informowany).

4. Po złożeniu zamówienia klient będzie otrzymywał automatycznie wiadomości na temat stanu jego zamówienia.

5. .Średni czas na realizację zamówienia (od złożenia bądź przy opłacie na konto otrzymania wpłaty do wysłania do Kupującego) wynosi: 1-2 DNI ROBOCZE

 

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zwolnione z podatku VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Cennik dostawy:

Rodzaj dostawy i płatności

0,00-49,99

50,00-99,99

100,00-199,00

DHL

Przelew

16,00

14,00

12,00

Pobranie

19,00

17,00

15,00

Poczta Polska

Przelew

14,00

12,00

10,00

Pobranie

16,50

14,50

12,50

Paczkomat Inpost

Przelew

10,00

8,00

6,00

Pobranie

12,50

10,50

8,50

 


PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 200 ZŁOTYCH DOSTAWA GRATIS!

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.  Pod warunkiem, że towar nie był rozpakowywany i używany.

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe wskutek niewłaściwego użytkowania i transportu towaru, wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktu są rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu uszkodzeń sporządzonego z przedstawicielem firmy kurierskiej.

 

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sklep ECOLAND  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

2. Klient ma wgląd do swoich danych i możliwość zmiany bądź zaprzestania ich używania.

3. Klient wyrażający zgodę na wysyłanie wiadomości reklamowych przez sklep na podaną przez Niego skrzynkę e-mail, ma prawo w każdej chwili zrezygnować z tego typu informacji.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia  01.09.2014r.

 

 

 

Producenci w sklepie

 • logo Alce Nero
 • logo almacabio
 • logo attitiude
 • logo aubrey
 • logo Baikal Herbals
 • logo Bania Agafii
 • logo Batom
 • logo BauckHof
 • logo beaming baby
 • logo Bergland
 • logo Bio Planet
 • logo bio-d
 • logo BioVegan
 • logo bjobj
 • logo Born to bio
 • logo CALAYA
 • logo Dary Natury
 • logo eco cosmetics
 • logo Eco force
 • logo Ecomil
 • logo Ecozone
 • logo Eka Medcia
 • logo Eko Barć
 • logo ETJA
 • logo Fito Kosmetik
 • logo Fresano
 • logo gentle day
 • logo Green people
 • logo Hay Max
 • logo Higher Living
 • logo Holle
 • logo Intenson
 • logo Khadi
 • logo Lansinoh
 • logo Lavera
 • logo Les argiles du soleil
 • logo Nami
 • logo Neobio
 • logo Nominal
 • logo Ol'vita
 • logo Omia Laboratories
 • logo Organic Shop
 • logo organix cosmetix
 • logo Orgran
 • logo Planeta Organica
 • logo Planete Bleue
 • logo Sonnentor
 • logo speick
 • logo Sun Baby
 • logo Surovital
 • logo sylveco
 • logo Symbio
 • logo Szarłat
 • logo tade
 • logo Töpfer
 • logo Tots bots
 • logo urtekram
 • logo Vivani
 • logo White Agafia
 • logo Zero